Grönbladh, G. & Giertz, B. (1998). Pedagogisk och vetenskaplig skicklighet i lika mån?: en kartläggning av pedagogiska meriter vid tillsättning av lektorat. Uppsala: Enheten för utveckling och utvärdering, Uppsala Univ.

Karlsson L. (2010) Pedagogisk meritering : karriärmöjligheter utifrån pedagogisk skicklighet. Högskolepedagogisk debatt. 11-39.

Lindberg, L. (1997). Om pedagogisk meritering. Stockholm: Sveriges universitetslärarförb. (SULF). 

Stigmar, M. & Stigmar, M. (2009). Högskolepedagogik: att vara professionell som lärare i högskolan. (1. uppl.) Stockholm: Liber.

Rovio-Johansson, A. (2001). Pedagogisk skicklighet och pedagogiska meriter: historik & praktik. Stockholm: Högskoleverket.

Winka, K. & Ryegård, Å. (2013). Pedagogisk portfölj: för karriär och utveckling. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur.


Har du tips på böcker, artiklar m.m, hör gärna av dig till oss!