Apelgren, K. & Giertz, B. (2001). 
Pedagogisk meritportfölj: och plötsligt var jag meriterad!. Uppsala: Enheten för utveckling och utvärdering.

Uppsala universitet. UPI (2004). Intyg om visad pedagogisk skicklighet - hur skriver man?. Uppsala: Enheten för utveckling av pedagogik och interaktivt lärande.

Constantino, Patricia M. & De Lorenzo, Marie N. (2006). Developing a professional teaching portfolio: a guide for success. Needham Heights, Mass: Allyn & Bacon

Seldin, Peter (2004). The teaching portfolio: a practical guide to improves performance and promotion/tenure decisions. 3 ed. Bolton, Mass: Anker

Winka, K. & Ryegård, Å. (2013). Pedagogisk portfölj: för karriär och utveckling. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur.Har du tips på böcker, artiklar m.m, hör gärna av dig!