Giertz, B. (2003). Att bedöma pedagogisk skicklighet - går det?: en diskussion om bedömningskriterier med utgångspunkt från svensk och internationell forskning och praxis. Uppsala: Enheten för utveckling av pedagogik och interaktivt lärande. 

Grönbladh, G. & Giertz, B. (1998). Pedagogisk och vetenskaplig skicklighet i lika mån?: en kartläggning av pedagogiska meriter vid tillsättning av lektorat. Uppsala: Enheten för utveckling och utvärdering, Uppsala Univ.

Karlsson L. (2010) Pedagogisk meritering : karriärmöjligheter utifrån pedagogisk skicklighet. Högskolepedagogisk debatt. 11-39.

Pozina, G. (2010). Att bedöma och bli bedömd som lärare: pedagogisk skicklighet och pedagogisk meritering. Att bedöma och sätta betyg : en utvecklingskonferens om traditioner. krav och nytänkande vid LiU, 11 mars 2010. (S. 161-169). 

Rovio-Johansson, A. (2001). Pedagogisk skicklighet och pedagogiska meriter: historik & praktik. Stockholm: Högskoleverket.

Stockfors, J. (2011). Att visa och bedöma pedagogisk skicklighet: råd till sökande, sakkunniga och lärarförslagsnämnder vid SLU. Uppsala: Sveriges lantbruksuniversitet. 

Ramsden, Paul. (2003). Learning to Teach in Higher Education. London: Routledge Falmer.

Uppsala universitet. Enheten för utveckling av pedagogik och interaktivt lärande (2004). Intyg om visad pedagogisk skicklighet - hur skriver man?. Uppsala: Enheten för utveckling av pedagogik och interaktivt lärande (UPI), Uppsala universitet.

Winka, K. & Ryegård, Å. (2013). Pedagogisk portfölj: för karriär och utveckling. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur.Har du tips på böcker, artiklar m.m, hör gärna av dig!