larare s3Pedagogisk meritering, pedagogisk skicklighet, pedagogisk meritportfölj och pedagogisk certifiering är heta ämnen inom utbildning, inte minst för de cirka 15 000 undervisande och forskande adjunkter och lektorer som arbetar vid landets 30 största universitet och högskolor. 
- Vad innebär pedagogisk meritering? 
- Hur skapar jag en konkurrenskraftig pedagogisk portfölj? 
- Vad innebär pedagogisk skicklighet och hur är det relaterat till andra begrepp inom området, till exempel scholarship of teaching and learning

Här presenteras svar på dessa frågor tillsammans med information och fakta kring begreppen.


Pedagogisk meritering - Delar och helhet

Ett sätt att se på pedagogisk meritering är att lyfta fram några av de delar som ingår och sedan se hur de kan hänga ihop utifrån de tre didaktiska frågorna vad, hur och varför.

pedagogisk meritering2

 • Vad
  Lärarnas kompetens och skicklighet, både vad det gäller campus- och nätutbildning

  - Pedagogisk skicklighet
  - Pedagogisk digital kompetens (PDK)
 • Hur
  Sätt för lärare visa sin pedagogiska skicklighet samt metod hur man kan gå till väga
  - Pedagogisk meritportfölj

  - Scholarship of teaching and learning

   

 • Varför
  Mervärde för både lärare och utbildning
  - Pedagogisk meritering
  - Ökad kvalitet i utbildningen

 

 

 

Läs mer under menyerna uppe till höger...

 OBS: Sajten vilande och inte uppdaterad sen 2018.