dice2

Pedagogisk skicklighet är en central del i högre utbildning, pedagogisk skicklighet ska väga lika tungt som vetenskaplig meritering när ex en professorstjänst ska tillsättas. Detta är ingen nyhet utan har funnits i flera år och anges i högskolelagen (2 kap., 2 § och 5 §) och högskoleförordningen (4 kap. 5 § - 9 §).

 


Det finns en mängd olika definitioner på pedagogisk skicklighet. Följande definition av pedagogisk skicklighet antogs vid Uppsala universitet.

 "Att visa pedagogisk skicklighet innebär att på bästa sätt fullgöra det som är lärarens pedagogiska uppgift. Lärarens främsta uppgift är att stödja och underlätta studenternas lärande. Pedagogisk skicklighet kan beskrivas som förmåga och vilja att regelmässigt tillämpa det förhållningssätt, de kunskaper och de färdigheter som på bästa sätt främjar lärandet hos de studenter läraren har. Detta skall ske i enlighet med de mål som gäller och inom de ramar som står till buds och förutsätter kontinuerlig utveckling av egen kompetens och undervisningens utformning."
Giertz, B. (2003). Att bedöma pedagogisk skicklighet – går det? Uppsala: Uppsala universitet.
 

Vad är pedagogisk skicklighet

Men vad innebär pedagogisk skicklighet rent konkret? Det man kan säga att pedagogisk skicklighet inte är ett kvantitativt mått där antal kurser och undervisningstimmar är det viktiga. 

Delar som kan beskriva pedagogisk skicklighet: 

pedagogisk skicklighet

 • Lärarens arbete med studenter
  Lärarens arbete och reflektioner kring undervisning och studenternas lärande.
   
 • Lärarens pedagogiska utveckling
  Lärarens pedagogiska utbildning och utvecklingsarbete.
   
 • Lärarens delaktighet i verksamhetens pedagogiska utveckling
  Lärarens medverkan i enhetens pedagogiska utvecklingsarbete.
 

 

Nivåer

Pedagogisk skicklighet kan komma att bedömas utifrån två nivåer ovanför grundnivån behörig, där varje lärosäte definierar sina kriterier.

 • Meriterad lärare (QTP, Qualified Teaching Practitioner)
 • Excellent lärare (ETP, Excellent Teaching Practitioner)