På en del lärosaäten bedöms, och certifieras, lärares pedagogiska skicklighet i olika nivåer, exempelvis behörig, meriterad och excellent. Den grundläggande nivån, behörig, beskrivs i högskoleförordningen och är grundkraven för en anställning som lärare. De ytterligare nivåerna är ökad pedagogisk erfarenhet och kompetens som kan beskrivas på lite olika sätt.

Ett sätt kan vara att jämföra nivåerna utifrån Blooms taxonomi som sökert är bekant för många lärare pch pedagoger. På de högre nivåerna meritierad och excellent har läraren större kunskap, en bredare repertoar.

certifiering      certifiering bloom
Nivåer pedagogisk certifiering Nivåer Blooms taxonomi


Bedömning - Pedagogiskt sakkunnig
Pedagogisk certifiering görs oftast av en pedagogiskt sakkunnig. En pedagogiskt sakkunnig är en person som har god kunskap om utbildning och undervisning och kan gärna ha egen erfarenhet av pedagiskt utveckling. Det finns idag även speciella kurser som utbildar pedagogiskt sakkunniga.