Pedagogisk meritering - Delar och helhet
Ett sätt att se på pedagogisk meritering är att titta på några av de delar som ingår och se hur de kan hänga ihop är att utgå från de tre didaktiska frågorna vad, hur och varför.

Pedagogisk meritering
 • Vad
  Lärarnas kompetens och skicklighet, både vad det gäller campus- och nätutbildning

  - Pedagogisk skicklighet
  - IKT-pedagogisk skicklighet
 • Hur
  Sätt för lärare visa sin pedagogiska skicklighet samt metod hur man kan gå till väga
  - Pedagogisk portfölj

  - Scholarship of teaching and learning

 • Varför
  Belöning för både lärare och utbildning
  - Pedagogisk certifiering

  - Ökad kvalitet i utbildningen