En pedagogisk meritportfölj är en dokumentation som visar en lärares pedagogiska meriter. Utifrån en bra upplagd pedagogisk meritportfölj ska lärarens pedagogiska skicklighet kunna bedömas.

En pedagogiks meritporfölj kan se olika ut men består av en kvalitativ beskrivning, och belägg, av lärarens pedagogiska verksamhet. En viktig del i portföljen är de konkreta exemplen som visar vad läraren gjort och vilka pedagogiska tankar som legat till grund.

Delar som vanligtvis finns med i en pedagogisk meritportfölj

 • Pedagogisk grundsyn, egenreflektion
  Här finns pedagogiska grundsyn, strategier och metoder som används, synen på kunskap och lärande, relationen lärare-student m.m.
 • Undervisningsverksamhet
  Här finns undervisningserfarenheterna, omfattning, nivåer, genomförande m.m
 • Pedagogisk utbildning och fortbildning 
  Här finns formell pedagogisk utbildning, deltagande i övrig verksamhet med pedagogiskt syfte.
   
 • Pedagogiskt utvecklingsarbete
  Här finns kurs- och programutveckling redovisade, ex utveckling av läromedel, utvecklingsprojekt mm.
   
 • Utbildningsplanering och utbildningsadministration 
  Kan vara ex uppdrag som studierektor, introduktion av nya lärare, genomförande av utvärderingar och utredningar osv.
   
 • Forskning om utbildning 
  Här finns forskning om utbildning, ex publicerade artiklar.
   
 • Övriga pedagogiska meriter 
  Sånt som inte ryms under andra punkter, ex pedagogisk konsultverksamhet m.m.