Presentation om Eportfolio och verktyget Mahara


Digital portfölj för dokumentation av pedagogiska meriter

Presentation Swednets årskonferens 2014, Örebro universitet