Kent, D., Hand, R., & Bell, T. W. (2012). Mahara ePortfolios : Beginner’s Guide. Olton, Birmingham, GBR: Packt Publishing.

Mårell-Olsson, E. (2012). Att göra lärandet synligt?: Individuella utvecklingsplaner och digital dokumentation. (Doctoral dissertation). Umeå: Umeå universitet.